Sioe 2017 Show

Sadwrn Gorffennaf 1af
Saturday 1st July

 

 

We would like to thank all of our sponsors for their continued support!

North Wales Show Photos

Click here to see photos from the 2017 show!


Gair gan y Llywydd / A word from the President 2017 - Judith Owen

Sion Jones

Wel wir dyma newid byd. Ysgrifenyddes i Llywydd! Gallaf mond diolch yn fawr ir Pwyllgor Rheoli am fy ethol fel llywydd Sioe Gogledd Cymru 2017.
Yn sicr maen anrhydedd ac yn newid byd. Byddaf yn cael mwynhau y sioe eleni yn ei ogoniant, cael cymdeithasu, sgwrsio, gweld a chymharu yr holl gynnyrch ac efallai am y tro cyntaf eistedd a mwynhau cinio, clonc a phaned.
(Dim fy mod yn un am siarad llawer!)
Mae cynnal Sioeau neu unrhyw ddigwyddiad cymunedol y dyddiau yma yn waith caled ac ymroddgar, gyda' r holl waith yn disgyn ar ysgwyddau nifer fechan iawn o wirffodolwyr! Ie bobl sydd a swyddi llawn amser eu hunain, ond sydd ar angeredd ar dygnwch i roid rhywbeth yn ol i eraill.
Does dim ffasiwn beth a dathlu elw erbyn hyn, dim ond cadw pen ac ysgwyddau uwchben y dwr! Ydio werth o?
Wel yndi, oherwydd y boddhad a gwefr o weld a chlywed bwrlwm cymdeithasol ar ddiwrnod y Sioe. Pobl yn dewis dod at eu gilydd. Dim llawer o ddefnydd or mobeil ffon, gret, gwych ddudai i!
Mae'nwaith caled credwch I fi, felly plis is oes gennych funud iw sbario plis cysylltwch ar Sioe. Mae rhannu' baich yn werthfawr.
Rydym fel teulu yn edrych ymlaen yn fawr i'r Sioe ac yn dymuno pob llwyddiant eto eleni.
Diolch am yr anrhydedd
Judith


Attractions

John Islwyn Jones Pen y Bryn Falconry - click here to see the video


Brochures

2017 Programme - click here
2017 Main Ring Programme - click here
2017 Horses Schedule - click here
2017 Horse and Pony Entry Form - click here
2017 Sheep, Cattle, Caged Birds, Pigs Entry Form - click here
2017 Egg Show Entry Form - click here
For more Schedule and Entry Forms - click here
Trade Stands - click here

2017 Prices

Adult - £6
Child - £4
Family
(2 Adults + up to 2 Children ) - £15


LOCATION

The show is located on the Wern Ddu Fields, Bethel Road , Caernarfon , Gwynedd LL55 1UH.
On the B4366 - Sat . Nav LL55 1UH
Click here for map and route planner


Advertise On Our Website

There is an opportunity to see a company name, advert or web link to your company’s web from the Show Web Site - click here for more information or click here to view our sponsors

 

Bookmark and Share